ພູເບ້ຍ

13/08/2020

ພູເບ້ຍ

ພູເບ້ຍ ເປັນພູທີ່ສູງທີ່ສູດໃນປະເທດລາວ ເຊິ່ງມີຄວາມສູງ 2,820 ແມັດ, ເປັນພູທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານ ພືດພັນນາໆ, ມີພູມອາກາດທີ່ໜາວເຢັນ, ມີສັດສາວາສິ່ງຫລາຍຊະນິດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພູແຫ່ງນີ້ ເປັນຕົ້ນ: ລີງ, ຄ່າງ, ຊະນີ, ກວາງ, ຟານ, ເຍືອງ, ນົກຍູງ ແລະ ສັດປະເພດອື່ນໆອີກ...ນອກນັ້ນ ຍັງມີໄມ້ຫລາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ໄມ້ດູ່, ໄມ້ແຄນ, ໄມ້ຍຸງ, ໄມ້ຍາງ, ໄມ້ໂລງເລງ. ພູເບ້ຍ ເປັນພູທີ່ຕັ້ງສູງສະຫງ່າ ເປັນດັ່ງມິ່ງຂວັນຂອງຊາວເມືອງອະນຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ເປັນພູທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີຊື່ສຽງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາອັນຍາວນານ. ໃນໄລຍະທີ່ເປັນເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ ການນຳເຂດພິເສດໄດ້ມີການສ້າງເສັ້ນທາງຂຶ້ນໄປຫາພູເບ້ຍ ຈາກຕີນພູເຖິງຈອມພູ ເຊິ່ງມີໄລຍະທາງ 50 ກິໂລແມັດ ທີ່ສາມາດເດີນທາງໄປດ້ວຍຍານພາຫະນະທຸກປະເພດ ແຕ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວສາມາດສ້າງໄດ້ພຽງ 16 ກິໂລ ແມັດ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ໂຈະໄວ້.

ມາເຖິງປີ 2006-2013 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ ໄດ້ຖືກຍຸບ ແລະ ໄດ້ໂຮມເຂົ້າກັບແຂວງວຽງຈັນໃນຊ່ວງນັ້ນ ພູເບ້ຍກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນມາຮອດ ວັນທີ 13 ເດືອນທັນວາ ປີ 2013 ເມືອງໄຊສົມບູນ ໄດ້ເປີດເປັນແຂວງໃຫມ່ຊື່ວ່າ: ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ພູເບ້ຍຕັ້ງຢູ່ບ້ານພູຫົວຊ້າງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງອະນຸວົງ ໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 6 ກິໂລ ແມັດ, ຈາກຕີນພູເຖິງຈອມພູ ມີໄລຍະທາງປະມານ 56 ກິໂລແມັດ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທັງສອງລະດູຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ສາມາດນ້ຳໃຊ້ລົດທຸກຊະນິດໃນການເຂົ້າເຖິງ, ແຕ່ໃນປະຈຸບັນທາງອຳນາດປົກຄອງແຂວງ ຍັງບໍ່ທັນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ບໍ່ທັນສາມາດຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້.

 

ໂທລະພາບ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
ແຜນທີ ແຂວງໄຊສົມບູນ
ເບີໂທສຸກເສີຍຂອງ ແຂວງ
ໜັງສືພີມ ປະຊາຊົນ
ໜັງສືພີມເສດຖະກີດ ແລະ ການຄ້າ