ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງຢູ່ພາຍໃນເທດສະບານແຂວງ

07/06/2021

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງຢູ່ພາຍໃນເທດສະບານແຂວງ

 

ໂທລະພາບ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
ແຜນທີ ແຂວງໄຊສົມບູນ
ເບີໂທສຸກເສີຍຂອງ ແຂວງ
ໜັງສືພີມ ປະຊາຊົນ
ໜັງສືພີມເສດຖະກີດ ແລະ ການຄ້າ